Hier zijn wij ook te vinden:
Video bestanden
Bron: YouTube EVP: The Dead Speak - 15 Great EVPs From Past Investigations
Class A EVP`s from past investigations.