Hier zijn wij ook te vinden:
Bandstem.nl | Contact met gene zijde
Friedrich Jurgenson
Het bandstem fenomeen
Op onze website vindt u uitgebreide informatie omtrent het bandstemmenfenomeen. Denkt u dan niet alleen aan audiofragmenten maar ook aan uitgebreide artikelen zoals verslagen van onze opnamesessies.

Wilt u meer weten over het bandstemmenfenomeen of over de geschiedenis hiervan, klikt u dan hier.

De onderzoeken
Over de gehele wereld wordt onderzoek verricht naar EVP. Tot op heden is er helaas geen hard bewijs geleverd voor het bestaan van paranormale bandstemmen.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat de meeste wetenschappers het niet aandurven om hier serieus onderzoek naar te doen.

ITC
Instrumentele Transcommunicatie, kortweg ITC, is de verzamelnaam voor paranormale activiteit via electronische apparatuur. Het bandstemmenfenomeen is dus een onderdeel van ITC. Naast het verschijnen van onverklaarbare stemmen op geluidsdragers, zijn er ook gevallen bekend van visuele beelden die door zijn gekomen via de televisie, video en foto's.